Forskning

ProLon®’s avancerade forskning, utveckling och prekliniska samt kliniska försök utfördes vid University of Southern California’s Longevity Institute och Diabetes and Obesity Research Institute, och är sponsrade av the National Cancer Institutes (NCI) och National Institute on Ageing (NIA) of the National Institutes of Health (NIH).

Resultaten av forskningen ovan har publicerats i framstående vetenskapliga Peer-review tidskrifter.

Vetenskapliga artiklar

Cell Metabolism

February 2014

Fasting: Molecular Mechanisms and Clinical Applications

Science and Translational Medicine

Februari 2017.

Fasteliknande diet och markörer/riskfaktorer för åldrande, diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom

Cell Metabolism

March 2014

Low Protein Intake Is Associated with a Major Reduction in IGF-1, Cancer, and Overall Mortality in the 65 and Younger but Not Older Population

JAMA

June 2017

Can a Diet That Mimics Fasting Turn Back the Clock?

Cell Press

December 2016

Enhancing Stem Cell Transplantation with ‘‘Nutri-technology’’

JAMA

August 2016

Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality

× How can we help you?